تاريخ روز : پنجشنبه 01 مهر 1400

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت اقتصادی و خودکفایی آزادگان

  

نمودارها 

 

اطلاعات عمومی 

 


سهامداران محترم جهت ورود به پورتال شرکت،در فیلد نام کاربری قسمت عددی بورس و در فیلد رمز عبور

 شماره شناسنامه خودرا وارد نمایید .

اطلاعیه ها 

 
دریافت به صورت RSS     : دوره مالی